Jitakami Research 2019: working plan

This is the concept and plan for working stipend that I applied:

Predmet štipendije je raziskava na področju umetniškega pristopa k spoju glasbe in umetne inteligence.

Avtorja v to raziskavo žene predvsem vprašanje kako vzpostaviti umetniško situacijo (intermedijsko instalacijo in/ali performans), ki bi radikalno vstopila v gledalčevo/poslušalčevo dojemanje sodobnih tehnologij in z njimi povezanih fobij in fetišev. Za bližanje možnim odgovorom je nujna poglobljena raziskava.

Raziskava obsega področja in z njimi povezane vsebinske cilje:

 • filozofski in etični aspekti umetne intelligence
 • matematična in računalniška teorija, stanje področja umetne intelligence
 • zgodovina in primeri spoja zvočne umetnosti in umetne intelligence (1950-2018)
 • premisleki o umetniških pristopih in izrazih (zgodovina in futurologija)
  • pogovori (IRL in on-line): Maja Smrekar, Jurij Krpan, Igor Štromajer, Marko Peljhan
 • praktična raziskava in eksperimentiranje – programiranje (SuperCollider, Processing)
 • dokumentacija: spletni dnevnik & študijski zapisi
 • študijski obiski:
  • Inštitut Jožef Štefan
  • Artificial Intelligence Lab, JKU, Linz
  • Ars Electronica, Linz
  • IEM, Graz

Študij je razdeljen na 18 tednov – glavni sklopi so razdeljeni na daljše obdobje in omogočajo vzporedno delo na tekočih umetniških projektih. Spletne delavnice so proste plačila, programska orodja so odprto-kodna in dostopna vsakomur. Študij bo potekal v studiu zavoda Emanat, pogovori-intervjuji so vsi razen enega z akterji situiranimi v Ljubljani. Pogovor z Markom Peljhanom bo predvidoma preko Skype-a ali podobne video-konferenčne rešitve v primeru njegove odsotnosti. Študij poleg same poglobitve v materiale in vzdrževanja regularnosti in discipline ter rednih dnevniških zapisov projekt nima zastavljenega fiksnega končnega rezultata oziroma projekta/predstavitve, ki bi zahteval dodatne produkcijske pogoje in stroške.

Raziskava presečišča umetne inteligence in glasbe je po eni strani logični naslednji korak avtorjevega raziskovanja na področju intermedijske umetnosti saj je s serijo Razpoke vmesnika vzpostavil linijo njemu lastne estetske govorice digitalnih abstraktnih artefaktov in imerzivne zvočnosti. Nadaljni razvoj tega ustvarjalčevega poesisa v večjo udeleženost algoritmov, generativnih agentov in strojno-računalniške inteligence v procesu žive izvedbe že zastavljene estetike se zdi za v tem kontekstu naraven in organski. V slovenskem kulturnem prostoru pa je nujno (še) bolj pogosto izpostavljati umetniške projekte, ki skozi umetniško prakso preizprašujejo človekov odnos do tehnologije. Nekaj tega pri nas sicer že imamo, vendar glede na svetovne trende precej capljamo za globalno situacijo. V tem smislu je vnos visoko-tehnoloških inovacij (umetna inteligenca) v hibridne in intermedijske umetniške prakse lahko razumljen tudi kot pomemben korak za lokalni kulturni prostor.


Predmet štipendije je samo-izobraževanje, raziskava in nekaj končnih eksperimentov na področju umetniškega pristopa k spoju glasbe, zvočne umetnosti in umetne inteligence. Avtorja v to raziskavo žene predvsem vprašanje kako vzpostaviti umetniško situacijo (intermedijsko instalacijo in/ali performans), ki bi radikalno vstopila v gledalčevo oz. poslušalčevo dojemanje sodobnih tehnologij in z njimi povezanih fobij in fetišev. V jedru te radovednosti je odnos, ki ga vzpostavljamo do tehnologije. Kot avtorja in ustvarjalca me intrigirata dve točki:

 1. od kod izvira fascinacija nad možnim stvarjenjem umetnega življenja, takorekoč samostojne zavesti robotov, in tudi fobija pred temno, zlo stranjo te zavesti, ki bi se obrnila proti stvarniku in uničila človeško raso;
 2. kako vzpostavljati pogoje za odnos do tehnologije kot aktivno konstruktivega in kot naravno ekstenzijo narave – odnos, ki je hkrati kritičen do same rabe tehnologije, ki predvsem v človekovih rokah gradi boljši ali slabši svet;

Umetno inteligenco, in z njo povezane raznolike tehnologije, ki danes že in v prihodnosti lahko vse bolj pomagajo pri analizi in ustvarjanju glasbe, zvoka in umetnosti (algoritmic composition, computational creativity, itd) vidim kot odličen poligon za intenzivno preizpraševanje zgoraj opisane matrice kompleksnih odnosov in intenzitet med človekom in tehnologijo skozi estetsko polje hibridnih umetnosti. Za boljše razumevanja polja umetne inteligence – kakšno je stanje področja, katere so tehnologije, ki so bile razvite v zadnjih dveh desetletjih, in bližanje možnim odgovorom je nujna poglobljena študijska samo-vodena raziskava.

Delovni načrt vsebuje sledeče vsebinske sklope:

 1. teoretični študij vsebin vezanih na umetno inteligenco, glasbo, umetnost in filozofijo. Ta poteka preko branja specifične literature in pisanje kratkih dnevnih povzetkov ter končne recenzije posamezne knjige
 2. praktične delavnice programiranja na področju umetne inteligence: Machine Learning (programski jezik Octave, odprt ‘tečaj’ na coursera.org), Artificial Intelligence (programski jezik Python, samo-vodeno delo skozi 3 tedne s pomočjo knjige), končni eksperimenti in hitri prototipi (rapid prototyping, programski jezik SuperCollider, samo-vodeno)
 3. študijski obiski štirih institucij v regiji, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, računalniško glasbo in intermedijsko umetnostjo (Inštitut Jožef Štefan, Inštitut za elektronsko glasbo v Grazu, Laboratorij za umetno inteligenco na Johannes Kepler University, in Ars Electronica, oba v Linzu)
 4. neformalni pogovori-intervjuji v zasebnem okolju (ali preko spleta) s strokovnjaki in umetniki na področju intermedijske umetnosti (Maja Smrekar, Jurij Krpan, Ida Hiršenfelder, Marko Peljhan, Igor Štromajer)

Raziskava in študij bo dokumentiran na spletnem dnevniku in z občasnimi daljšimi povzetki in refleksijami, kar pa ne predstavlja umetniškega projekta.


DELOVNI NAČRT

teden vsebine
4/2 Umetna Inteligenca: filozofski in etični aspekti: “John R. Searle: Minds, Brains and Programs”
Machine Learning (Week1, Coursera.org)
11/2 Umetna Inteligenca: filozofski in etični aspekti: “John R. Searle: Minds, Brains and Programs”
Machine Learning (Week2, Coursera.org)
18/2 Umetna Inteligenca: filozofski in etični aspekti: “Anderson & Anderson, eds: Machine Ethics”
Machine Learning (Week3, Coursera.org)
25/2 Umetna Inteligenca: filozofski in etični aspekti: “Anderson & Anderson, eds: Machine Ethics”
Machine Learning (Week4, Coursera.org)
4/3 Umetna Inteligenca: teorija in praksa: “Russel & Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach”
Machine Learning (Week5, Coursera.org)
11/3 Umetna Inteligenca: teorija in praksa: “Russel & Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach”
Machine Learning (Week6, Coursera.org)
18/3 Umetna Intelligenca, kreativnost, in glasba: “Eduardo R. Miranda (Ed): Readings in Music and Artificial Intelligence”
Machine Learning (Week7, Coursera.org)
25/3 Umetna Intelligenca, kreativnost, in glasba: “Eduardo R. Miranda (Ed): Readings in Music and Artificial Intelligence”
Machine Learning (Week8, Coursera.org)
1/4 Umetna Intelligenca, kreativnost, in glasba: “Ras & Wieczorkowska (Eds): Advances in Music Information Retrieval”
Machine Learning (Week9, Coursera.org)
8/4 Umetna Intelligenca, kreativnost, in glasba: “Computational Intelligence in Music, Sound, Art and Design, EvoMUSART 2018”
Machine Learning (Week10, Coursera.org)
študijski obisk: Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana, Slovenija
15/4 izbrani članki iz “Proceedings to International Conference on Computational Creativity 2015-2018”
Machine Learning (Week11, Coursera.org)
študijski obisk: Institute of Electronic Music and Acoustics – IEM, Graz, Avstrija
22/4 Umetna Inteligenca in sodobno-umetniški pristopi: “Stephen Wilson: Information Arts”
praksa, programiranje: Prateek Joshl: Artificial Intelligence with Python (1. teden, 8 ur)
študijski obisk: Artificial Intelligence Lab, JKU in Ars Electronica, Linz, Avstrija
29/4 praksa, programiranje: Prateek Joshl: Artificial Intelligence with Python (2. teden, 8 ur)
pogovor-intervju: Igor Štromajer
6/5 praksa, programiranje: Prateek Joshl: Artificial Intelligence with Python (3. teden, 8 ur)
pogovor-intervju: Marko Peljhan (skype)
13/5 praksa, programiranje: Prateek Joshl: Artificial Intelligence with Python (4. teden, 8 ur)
pogovor-intervju: Maja Smrekar
20/5 praksa: eksperimenti in prototipi v umetni inteligenci in glasbi: SuperCollider workshop
pogovor-intervju: Jurij Krpan
27/5 praksa: eksperimenti in prototipi v umetni inteligenci in glasbi: SuperCollider workshop
pogovor-intervju: Ida Hiršenfelder
3/6 zaključno poročilo