Wanda & Nova deViator @ ReŠolucija


Event Details


Zaradi padca prihodkov s strani študentskega dela in posledičnega drastičnega znižanja osnovnih sredstev s strani aktualnega ustanovitelja RŠ Študentske organizacije Univerze v Ljubljani kot tudi zaradi prelaganja odgovornosti, ignorance ali neodzivnosti drugih pristojnih in zainteresiranih institucij je obstoj RŠ pod resnim vprašajem. Vprašanje obstoja RŠ pa ni le vprašanje preživetja nekega radia, ampak vprašanje ohranitve tako neodvisnih medijev in neodvisne kulture kot tudi zgodovinskih dosežkov neodvisnega in samoniklega študentskega organiziranja v njegovi najbolj pozitivni obliki. V končni fazi gre za civilizacijsko vprašanje: vprašanje ohranitve od kapitala in politike neodvisne kulture in družbe.

RŠ tudi v sedanjosti deluje proti času in tako deluje za čas, v prid prihajajočega časa; zato ostaja zvest duhu starega, vendar bolj kot kadarkoli prej aktualnega gesla iz revolucionarnega leta 1968, ki je povzročilo njegovo ustanovitev: »Bodimo realni, zahtevajmo nemogoče!«

https://www.facebook.com/events/1415323722029394

Leave a Reply