Mastodon & Toot.si 2018

Mastodon je trenutno največje svetovno svobodno in decentralizirano mikroblogersko omrežje temelječe na odprti kodi. Projekt nima centralnega strežnika temveč je mreža več kot 3000 neodvisnih vozlišč (instances). Ta omogočajo življenje in povezovanje raznolikim skupnostim, katerih člani so svobodni, da odločajo o pravilih mreženja. Uporabnikov je že več kot milijon in pol.

Luka Prinčič (Kamizdat/Emanat) bo predstavil širši kontekst in trenutni razvoj decentraliziranih in federiranih omrežij (Fediverse & The Federation), bolj podrobno Mastodon projekt in slovensko Mastodon vozlišče Toot.SI. Ta instanca (https://toot.si) je nastala jeseni 2017, vendar še vedno čaka na slovenske uporabnike. Družbeno mreženje je lahko spet svobodno in naše!

datumi

3.4.2018 ob 19h: Ljudmila – OSMO/ZA
x.4.2018 ob ??h: Vetrinjski dvor, Maribor

povezave

https://joinmastodon.org
https://toot.si
https://medium.com/tootsuite


V nastajanju:

  • povzetek
  • prosojnice (slides)
  • posnetek