Kiberpipa o sporazumu ACTA

ACTA je trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju, ki je v nastajanju že več let in je v zadnjem času – predvsem pa po podpisu Slovenije – prejel veliko pozornosti predvsem zaradi strahu, da bo omejil svobodo govora na medmrežju. Gre za multilateralni sporazum, ki med drugim predlaga uvajanje novih mednarodnih kriterijev za uveljavljanje avtorskih pravic ter zaščite intelektualne lastnine.

Menimo, da gre pri sporazumu za več nedopustnih postavk, saj ACTA predstavlja ogrožanje zasebnosti, omejevanje inovacij in škodovanje mednarodni trgovini. Samo besedilo sporazuma je nejasno, dogovorjeno je bilo za zaprtimi vrati, večina držav v razvoju pa je bila izključena iz pogajanj.

Sporazum ACTA pomeni resno tveganje posledic zaradi neuravnoteženosti med varovanjem pravic, izhajajočih iz intelektualne lastnine in ohranjanja in varovanja temeljnih človekovih pravic, kot so svoboda izražanja, dostop do informacij in kulturnih dobrin ter pravice do zasebnosti.

Kiberpipa se zavzema za javno razpravo, predvsem pa za jasno zavrnitev sporazuma s strani Evropskega parlamenta. Kiberpipa se pridružuje mnenju La Quadrature du Net, da “je sporazum ACTA nastal skozi pogajanja za zaprtimi vrati namesto skozi demokratično razpravo in s tem zaobšel parlamente in mednarodne organizacije z namenom diktiranja represivne logike, ki jo vsiljujejo zabavne industrije. ACTA, podlaga za zakone kot so SOPA in PIPA, skozi kriminalizacijo prisiljuje medmrežne akterje k nadzoru in cenzuriranju komunikacije na spletu. S tem predstavlja grožnjo svobodi izražanja na medmrežju in ustvarja pravno negotovost za ponudnike interneta in ostala spletna podjetja. V imenu blagovnih znamk in patentov bo zagotovo ovirala dostop do generičnih zdravil v revnih deželah.

Na spletu in v javnosti na tak ali drugačen način že poteka javna razprava, specifično pa pozivamo:

– na javni protest 4. februarja ob 12h na Kongresni trg v Ljubljani
– na okroglo mizo v torek 7. februarja ob 19h v Kiberpipi
– na mednarodni dan protestov proti sporazumu ACTA 11.februarja
– da pišete našim poslancem v EP

pobuda za javno razpravo o sporazumu
http://pobuda-acta.si/

Informacijska pooblaščenka RS o sporazumu ACTA
https://www.ip-rs.si/novice/detajl/informacijski-pooblascenec-o-acta/

E-demokracija & Access Now o sporazumu acta
http://www.e-demokracija.si/no-acta/brosura-o-sporazumu-acta/

Helena Drnovšek Zorko: Zakaj sem podpisala sporazum ACTA
http://metinalista.si/zakaj-sem-podpisala-acta-o/

Analiza sporazuma na Slo-Tech
http://slo-tech.com/novice/t504699/0

Evropski poslanci:
http://www.europarl.si/view/sl/evropski_parlament/slovenski_poslanci_EP_2009_2014.html

Mednarodni protest 11/feb
https://www.accessnow.org/policy-activism/press-blog/acta-protest-feb-11