Jitakami

Jit.log#190511

Came back to Jitakami research today. It was not easy to consolidate two+ missed months, to throw away a stale plan and try to understand what is realistically possible to do in 4 weeks left for the RAGLAIN/AUTOCOM installation that will be put on on 21th June at Kapelica Gallery.

I returned to some basic questions: what is A.I.?

I think that I made mistake by exploring artificial intelligence with a course in machine learning. Although currently that seems as one of more popular areas in industrial application of machine intelligence it’s by far not the only one. I actually have a bit of problem – I feel forced to work on intelligence of the input part of the system while output is not yet by far constructed. In that sense I am somehow concluding today that algorithmic nature of the system producing intelligent form of (musical/visual) output can easily be termed as some form of A.I.

What is a basic goal of Jitakami System? In essence it is to be a new kind of instrument, to produce music in form of songs, compositions, tracks in certain or different styles and aesthetics. Enough variables should be controlled by algorithms so to produce generative material which appears intelligently (with feeling and style) put together.

I think once I have that I can work on different ways of control: by a programmer via textual input, by an operator via graphical UI, by audience of an exhibition via touch screen, or by another A.I. which did some learning from different media: midi and/or recordings.

I studied all that and tried to discover a suitable map for the next month. I hope to layout a rudimentary specification for some kind of ‘playing’ system with which I can start and than iterate on in SuperCollider. Next week (in couple of days) I have to decide on physical form the installation will take. It’s difficult to think about that at this point. I feel I have nothing, no output or even concept to lean on.

There are also no news from Ministry of Culture on stipend. It would be good to get it, but that would mean the study plan outlined there should be changed. But even if the answer will be negative, this project has quite a decent budget between Emanat and Kapelica/Kersnikova.

Jit.log#190209 Machine Learning course starts

Yesterday I went through some basic introductory parts of the Machine Learning course at Coursera. Learned about unsupervised and supervised learning, classification and regression ML problems, clustering and non-clustering problems. There’s a lot left to do in the week 1 and I’m not sure if I’ll be able to finish that one till tomorrow. These deadlines can be extended as needed though.

So today I continued. Did another two or three hours on the course. It’s getting challenging in terms of math. I’ve never done that level of math, so it feels like covering a lot of new ground here, but so far I seem to understand enough. I also need to remind myself, that machine learning is just one of the areas that fall under A.I. umbrella.

I actually searched further on MOOCs – especially Coursera and edX on subjects about A.I., programming and music. And there’s a lot I want to learn… and so little time, it seems. There’s more books I want to read.

I want to do too many things in parallel.

Jitakami Research 2019: Hello World

Today starts the logging of research project called Jitakami Research 2019. Basicly it consists of three big blocks – two of them running serially, and one in parallel to the two. The research part, for which I applied to a work stipend on cultural ministry (still pending, and probably will continue to for some time) consists of study and research from now up until the summer. In parallel, the idea is to produce a perfomance/installation at BitShift program at Kapelica gallery sometime in April – currently called Raglain, and then work on the second phase (AUTOCOM) that would presumably be shown in Linz.

For the work stipend / research I wanted to focus on:

 • theoretical study of A.I., programming and computational creativity via some literature, reading and writing
 • practical work through online courses and self-directed exercises in programming and rapid prototyping
 • study visits of different A.I. research institutes and labs, to talk and learn through meeting researchers and seeing A.I. research in-person
 • interviews with artists and curators – those who work on the field of art, technology and science – I’m especially interested in artistic methodologies and how to concpetualize and ultimately present/situate/publish an artistic work – even if it’s processual or research-based.

I have created another post on here with slovene texts and timeline that went into the application: https://lukaprincic.si/development-log/jitakami-research-2019-working-plan

For Raglain I hope to arrive at a Jitakami prototype, small, quite basic, but working and conceptually clear and readable. To exhibit it in some way, and to perform with it too.

I’m not sure how far AUTOCOM phase will go, but I hope to incorporate more ideas dealing with instrument autonomy and just-in-time audio-visual composition. Perhaps there could be a third phase for 2019 where I strive for a milestone at the end of November, of release of actual Jitakami machine.

But, today I start with a book: “John R. Searle: Minds, Brains and Programs” and seeing if I can get into the Machine Learning course on coursera (it started last week – this is already week two).

I need to meet with people from Galerija Kapelica to discuss more precise details of Raglain and AUTOCOM timelines and budgets, so that’s a phone call I need to do today.


10:28 – Kapelica meeting setup for Monday. And coursera course can be moved to your own starting week.


I keep being distracted from reading John Searle’s article, so I have also found a course on edX by Columbia University on A.I. It seem to cover broader area of A.I., and it’s quite in-depth with a lot of reading suggestions. It’s archived and inactive tho – so it only has videos to watch, but quizes and project assignments are gone. I’m pondering the idea to just work through that course in parallel, just watch the videos: https://courses.edx.org/courses/course-v1:ColumbiaX+CSMM.101x+2T2017/course/

Jitakami Research 2019: working plan

This is the concept and plan for working stipend that I applied:

Predmet štipendije je raziskava na področju umetniškega pristopa k spoju glasbe in umetne inteligence.

Avtorja v to raziskavo žene predvsem vprašanje kako vzpostaviti umetniško situacijo (intermedijsko instalacijo in/ali performans), ki bi radikalno vstopila v gledalčevo/poslušalčevo dojemanje sodobnih tehnologij in z njimi povezanih fobij in fetišev. Za bližanje možnim odgovorom je nujna poglobljena raziskava.

Raziskava obsega področja in z njimi povezane vsebinske cilje:

 • filozofski in etični aspekti umetne intelligence
 • matematična in računalniška teorija, stanje področja umetne intelligence
 • zgodovina in primeri spoja zvočne umetnosti in umetne intelligence (1950-2018)
 • premisleki o umetniških pristopih in izrazih (zgodovina in futurologija)
  • pogovori (IRL in on-line): Maja Smrekar, Jurij Krpan, Igor Štromajer, Marko Peljhan
 • praktična raziskava in eksperimentiranje – programiranje (SuperCollider, Processing)
 • dokumentacija: spletni dnevnik & študijski zapisi
 • študijski obiski:
  • Inštitut Jožef Štefan
  • Artificial Intelligence Lab, JKU, Linz
  • Ars Electronica, Linz
  • IEM, Graz

Študij je razdeljen na 18 tednov – glavni sklopi so razdeljeni na daljše obdobje in omogočajo vzporedno delo na tekočih umetniških projektih. Spletne delavnice so proste plačila, programska orodja so odprto-kodna in dostopna vsakomur. Študij bo potekal v studiu zavoda Emanat, pogovori-intervjuji so vsi razen enega z akterji situiranimi v Ljubljani. Pogovor z Markom Peljhanom bo predvidoma preko Skype-a ali podobne video-konferenčne rešitve v primeru njegove odsotnosti. Študij poleg same poglobitve v materiale in vzdrževanja regularnosti in discipline ter rednih dnevniških zapisov projekt nima zastavljenega fiksnega končnega rezultata oziroma projekta/predstavitve, ki bi zahteval dodatne produkcijske pogoje in stroške.

Raziskava presečišča umetne inteligence in glasbe je po eni strani logični naslednji korak avtorjevega raziskovanja na področju intermedijske umetnosti saj je s serijo Razpoke vmesnika vzpostavil linijo njemu lastne estetske govorice digitalnih abstraktnih artefaktov in imerzivne zvočnosti. Nadaljni razvoj tega ustvarjalčevega poesisa v večjo udeleženost algoritmov, generativnih agentov in strojno-računalniške inteligence v procesu žive izvedbe že zastavljene estetike se zdi za v tem kontekstu naraven in organski. V slovenskem kulturnem prostoru pa je nujno (še) bolj pogosto izpostavljati umetniške projekte, ki skozi umetniško prakso preizprašujejo človekov odnos do tehnologije. Nekaj tega pri nas sicer že imamo, vendar glede na svetovne trende precej capljamo za globalno situacijo. V tem smislu je vnos visoko-tehnoloških inovacij (umetna inteligenca) v hibridne in intermedijske umetniške prakse lahko razumljen tudi kot pomemben korak za lokalni kulturni prostor.


Predmet štipendije je samo-izobraževanje, raziskava in nekaj končnih eksperimentov na področju umetniškega pristopa k spoju glasbe, zvočne umetnosti in umetne inteligence. Avtorja v to raziskavo žene predvsem vprašanje kako vzpostaviti umetniško situacijo (intermedijsko instalacijo in/ali performans), ki bi radikalno vstopila v gledalčevo oz. poslušalčevo dojemanje sodobnih tehnologij in z njimi povezanih fobij in fetišev. V jedru te radovednosti je odnos, ki ga vzpostavljamo do tehnologije. Kot avtorja in ustvarjalca me intrigirata dve točki:

 1. od kod izvira fascinacija nad možnim stvarjenjem umetnega življenja, takorekoč samostojne zavesti robotov, in tudi fobija pred temno, zlo stranjo te zavesti, ki bi se obrnila proti stvarniku in uničila človeško raso;
 2. kako vzpostavljati pogoje za odnos do tehnologije kot aktivno konstruktivega in kot naravno ekstenzijo narave – odnos, ki je hkrati kritičen do same rabe tehnologije, ki predvsem v človekovih rokah gradi boljši ali slabši svet;

Umetno inteligenco, in z njo povezane raznolike tehnologije, ki danes že in v prihodnosti lahko vse bolj pomagajo pri analizi in ustvarjanju glasbe, zvoka in umetnosti (algoritmic composition, computational creativity, itd) vidim kot odličen poligon za intenzivno preizpraševanje zgoraj opisane matrice kompleksnih odnosov in intenzitet med človekom in tehnologijo skozi estetsko polje hibridnih umetnosti. Za boljše razumevanja polja umetne inteligence – kakšno je stanje področja, katere so tehnologije, ki so bile razvite v zadnjih dveh desetletjih, in bližanje možnim odgovorom je nujna poglobljena študijska samo-vodena raziskava.

Delovni načrt vsebuje sledeče vsebinske sklope:

 1. teoretični študij vsebin vezanih na umetno inteligenco, glasbo, umetnost in filozofijo. Ta poteka preko branja specifične literature in pisanje kratkih dnevnih povzetkov ter končne recenzije posamezne knjige
 2. praktične delavnice programiranja na področju umetne inteligence: Machine Learning (programski jezik Octave, odprt ‘tečaj’ na coursera.org), Artificial Intelligence (programski jezik Python, samo-vodeno delo skozi 3 tedne s pomočjo knjige), končni eksperimenti in hitri prototipi (rapid prototyping, programski jezik SuperCollider, samo-vodeno)
 3. študijski obiski štirih institucij v regiji, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, računalniško glasbo in intermedijsko umetnostjo (Inštitut Jožef Štefan, Inštitut za elektronsko glasbo v Grazu, Laboratorij za umetno inteligenco na Johannes Kepler University, in Ars Electronica, oba v Linzu)
 4. neformalni pogovori-intervjuji v zasebnem okolju (ali preko spleta) s strokovnjaki in umetniki na področju intermedijske umetnosti (Maja Smrekar, Jurij Krpan, Ida Hiršenfelder, Marko Peljhan, Igor Štromajer)

Raziskava in študij bo dokumentiran na spletnem dnevniku in z občasnimi daljšimi povzetki in refleksijami, kar pa ne predstavlja umetniškega projekta.


DELOVNI NAČRT

teden vsebine
4/2 Umetna Inteligenca: filozofski in etični aspekti: “John R. Searle: Minds, Brains and Programs”
Machine Learning (Week1, Coursera.org)
11/2 Umetna Inteligenca: filozofski in etični aspekti: “John R. Searle: Minds, Brains and Programs”
Machine Learning (Week2, Coursera.org)
18/2 Umetna Inteligenca: filozofski in etični aspekti: “Anderson & Anderson, eds: Machine Ethics”
Machine Learning (Week3, Coursera.org)
25/2 Umetna Inteligenca: filozofski in etični aspekti: “Anderson & Anderson, eds: Machine Ethics”
Machine Learning (Week4, Coursera.org)
4/3 Umetna Inteligenca: teorija in praksa: “Russel & Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach”
Machine Learning (Week5, Coursera.org)
11/3 Umetna Inteligenca: teorija in praksa: “Russel & Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach”
Machine Learning (Week6, Coursera.org)
18/3 Umetna Intelligenca, kreativnost, in glasba: “Eduardo R. Miranda (Ed): Readings in Music and Artificial Intelligence”
Machine Learning (Week7, Coursera.org)
25/3 Umetna Intelligenca, kreativnost, in glasba: “Eduardo R. Miranda (Ed): Readings in Music and Artificial Intelligence”
Machine Learning (Week8, Coursera.org)
1/4 Umetna Intelligenca, kreativnost, in glasba: “Ras & Wieczorkowska (Eds): Advances in Music Information Retrieval”
Machine Learning (Week9, Coursera.org)
8/4 Umetna Intelligenca, kreativnost, in glasba: “Computational Intelligence in Music, Sound, Art and Design, EvoMUSART 2018”
Machine Learning (Week10, Coursera.org)
študijski obisk: Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana, Slovenija
15/4 izbrani članki iz “Proceedings to International Conference on Computational Creativity 2015-2018”
Machine Learning (Week11, Coursera.org)
študijski obisk: Institute of Electronic Music and Acoustics – IEM, Graz, Avstrija
22/4 Umetna Inteligenca in sodobno-umetniški pristopi: “Stephen Wilson: Information Arts”
praksa, programiranje: Prateek Joshl: Artificial Intelligence with Python (1. teden, 8 ur)
študijski obisk: Artificial Intelligence Lab, JKU in Ars Electronica, Linz, Avstrija
29/4 praksa, programiranje: Prateek Joshl: Artificial Intelligence with Python (2. teden, 8 ur)
pogovor-intervju: Igor Štromajer
6/5 praksa, programiranje: Prateek Joshl: Artificial Intelligence with Python (3. teden, 8 ur)
pogovor-intervju: Marko Peljhan (skype)
13/5 praksa, programiranje: Prateek Joshl: Artificial Intelligence with Python (4. teden, 8 ur)
pogovor-intervju: Maja Smrekar
20/5 praksa: eksperimenti in prototipi v umetni inteligenci in glasbi: SuperCollider workshop
pogovor-intervju: Jurij Krpan
27/5 praksa: eksperimenti in prototipi v umetni inteligenci in glasbi: SuperCollider workshop
pogovor-intervju: Ida Hiršenfelder
3/6 zaključno poročilo